2018

Čeští vědci mají nová zjištění o ozonové díře

9.1.2018     Hospodářské noviny

Šárka Mrázová

Brněnští vědci vyvrátili dosavadní hypotézu, že přírodní útvary, takzvané ledové květy, ničí ozonovou vrstvu. „K těmto závěrům doposud nikdo nedošel, protože v našich mikroskopech umíme napodobit prostředí a také vzorky přímo při vlivu prostředí pozorovat,” řekl HN vedoucí projektu Vilém Neděla z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR.

URL|https://archiv.ihned.cz/c1-66011350-cesti-vedci-maji-nova-zjisteni-o-ozonove-dire

———————————————————————————————————————————–

Ledové květy a ozónová díra

9.1.2018     sciencemag.cz

Tým brněnských vědců ze skupiny Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR (ÚPT) vedený Ing. et Ing. Vilémem Nedělou, Ph.D, provádí ve spolupráci s doc. Dominikem Hegerem z Masarykovy univerzity a Xin Yangem z British Antarctic Survey (Cambridge, UK) unikátní pozorování ledových vzorků pomocí speciálně upraveného elektronového mikroskopu. Nedávno svým pozorováním vyvrátili hypotézu o roli tzv. ledových květů při vzniku slaných aerosolů v polárních oblastech a jejich vlivu na ničení ozónové vrstvy. Výsledky tohoto výzkumu byly nedávno publikovány v prestižním vědeckém časopise Atmospheric Chemistry and Physics.

URL|http://sciencemag.cz/ledove-kvety-a-ozonova-dira/

———————————————————————————————————————————–

Brněnští vědci zkoumali ledové květy, za ozónové díry prý nemůžou

8.1.2018     ekolist.cz

Tým brněnských vědců pomocí speciálně upraveného elektronového mikroskopu zkoumal takzvané ledové květy. Výsledky vyvrací hypotézu, že ledové květy mají podíl na vzniku slaných aerosolů v polárních oblastech, a tím také na ničení ozónové vrstvy.

URL|http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/brnensti-vedci-zkoumali-ledove-kvety-za-ozonove-diry-pry-nemuzou

———————————————————————————————————————————–

Ledové květy za ozonové díry nemůžou. Špatné pověsti je zbavili brněnští vědci

8.1.2018     ČT24

Tým brněnských vědců pomocí speciálně upraveného elektronového mikroskopu zkoumal takzvané ledové květy. Výsledky vyvrací hypotézu, že ledové květy mají podíl na vzniku slaných aerosolů v polárních oblastech a tím také na ničení ozonové vrstvy.

URL|http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2355586-ledove-kvety-za-ozonove-diry-nemuzou-spatne-povesti-je-zbavili-brnensti-vedci