Simulace

Cílem skupiny je studium interakcí elektronů s plynem, nejčastěji vodní párou (jednotky až tisíce Pa) v komoře vzorku EREM. Pro tyto účely byl vytvořen Monte Carlo modul pro program EOD (http://www.lencova.com/), běžně používaný pro návrh elektronově optických systémů, který umožní do modelací zahrnout proces rozptylu elektronů s plynem v komoře vzorku EREM.
Pro studium interakce s pevnou látkou jsou využívány programy Penelope 2008.1, Casino a Geant4, který je schopen simulovat i interakce elektronů s vodou.
Pro návrh detekčních systémů, diferenciálně čerpaných komor a dalších částí EREM jsou také využívány programy simulující proudění kapalin a plynů ANSYS a COMSOL.