Detekční systémy a instrumentace pro EREM

Skupina se dlouhodobě věnuje výzkumu, vývoji a následné realizaci plně funkčních detekčních systémů a speciálních instrumentace pro REM a EREM. V průběhu existence skupiny bylo vyvinuto několik detektorů, mezi něž patří např. vysoce účinný scintilační detektor zpětně odražených elektronů s monokrystalickými scintilátorem, multielektrodový systém pro detekci velmi vysokého podílu sekundárních elektronů v prostředí vysokého tlaku plynů vybavený novým miniaturizovaným multikanálovým předzesilovačem integrovaným do komory vzorku EREM, ale také nově patentovaný ISEDS (ionisation secondary electron detector with electrostatic separator), který jako jediný na světě experimentálně prokázal schopnost detekovat výrazně zesílený a volitelně energiově separovaný signál elektronů při pracovním tlaku 50 Pa až 300 Pa.
Do oblasti vývoje instrumentální výbavy EREM patří např. speciální hydratační systém umožňující přesnou regulaci vodních par v komoře vzorku mikroskopu (jednotky Pa), který je nezbytný pro zejména pro in-situ dynamické experimenty.