Dynamické in-situ experimenty

Skupina environmentální elektronové mikroskopie má velké zkušenosti se studiem dynamických dějů, které jsou realizovány in-situ v komoře vzorku mikroskopu EREM. Jedná se např. o přímé pozorování malých živočichů, studium růstu krystalů nebo studium rozložené nečistot v ledu. V minulosti bylo realizováno mnoho studií vlivu dehydratace na změnu povrchové morfologie tenkého střeva a mnoho dalších biologických i jiných vzorků.