Publikace 2008

Jirák, Josef ; Černoch, P. ; Neděla, Vilém ; Špinka, J. Scintillation SE Detector for Variable Pressure Scanning Electron Microscope. In Luysberg, M.; Tillmann, K.; Weirich, T. (ed.). EMC 2008 - 14th European Microscopy Congress – Volume 1: Instrumentation and Methods. Berlin : Springer, 2008, s. 559-560. ISBN 978-3-540-85154-7. [EMC 2008 - European Microscopy Congress /14./, Aachen, 01.09.2008-05.09.2008, DE].

Maxa, J. ; Neděla, Vilém. Differentially Pumped Chamber of VP-SEM Computed by the Use of Cosmos FloWorks Software. In Fuis, V.; Pásek, M. (ed.). Engineering Mechanics 2008. Prague : Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2008, s. 603-611. ISBN 978-80-87012-11-6. [Engineering Mechanics 2008, Svratka, 12.05.2008-15.05.2008, CZ].

Maxa, J. ; Neděla, Vilém. Propojení prostředí EPD a PMD ve výuce. IT CAD2008, roč. 18, č. 3, s. 46-48. ISSN 1802-0011.

Maxa, J. ; Neděla, Vilém. Simulované prostředí EPD a PDM ve výuce. In Pedagogický software 2008. České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2008, s. 101-106. ISBN 80-85645-59-9. [Pedagogický software 2008, České Budějovice, 04.06.2008-05.06.2008, CZ].

Maxa, J. ; Neděla, Vilém. Systém Cosmos FloWorks ve výuce v návaznosti na výuku elektronické definice výrobku. In Pedagogický software 2008. České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2008, s. 107-114. ISBN 80-85645-59-9. [Pedagogický software 2008, České Budějovice, 04.06.2008-05.06.2008, CZ].

Maxa, J. ; Neděla, Vilém. Using Cosmos FloWorks to Design the Differentially Pumped Chamber. In Fuis, V.; Pásek, M. (ed.). Engineering Mechanics 2008. Prague : Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2008, s. 156-157. ISBN 978-80-87012-11-6. [Engineering Mechanics 2008, Svratka, 12.05.2008-15.05.2008, CZ].

Neděla, Vilém ; Weyda, F. Advantages of Study of Amber Fossils with Ionization Detector in Variable Pressure SEM. In Frank, Luděk (ed.). Mikroskopie 2008. Praha : Československá mikroskopická společnost, 2008, s. 36. ISBN N. [Mikroskopie 2008, Nové Město na Moravě, 07.02.2008-08.02.2008, CZ].

Neděla, Vilém. Dynamical “in situ” observation of biological samples using variable pressure scanning electron microscope. Journal of Physics: Conference Series2008, roč. 126, -, 012046:1-4. ISSN 1742-6588.

Neděla, Vilém ; Roubalíková, L. ; Weyda, F. Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie a její aplikační možnosti. Jemná mechanika a optika2008, roč. 53, č. 2, s. 53-57. ISSN 0447-6441.

Neděla, Vilém ; Jánský, P. ; Lencová, B. ; Zlámal, J. Experimental and simulated signal amplification in variable pressure SEM. In Luysberg, M.; Tillmann, K.; Weirich, T. (ed.). EMC 2008 - 14th European Microscopy Congress – Volume 1: Instrumentation and Methods. Berlin : Springer, 2008, s. 587-588. ISBN 978-3-540-85154-7. [EMC 2008 - European Microscopy Congress /14./, Aachen, 01.09.2008-05.09.2008, DE].

Neděla, Vilém ; Runštuk, Jiří. Study of highly-aggressive samples using the variable pressure SEM. In Luysberg, M.; Tillmann, K.; Weirich, T. (ed.). EMC 2008 - 14th European Microscopy Congress – Volume 1: Instrumentation and Methods. Berlin : Springer, 2008, s. 589-590. ISBN 978-3-540-85154-7. [EMC 2008 - European Microscopy Congress /14./, Aachen, 01.09.2008-05.09.2008, DE].

Roubalíková, L. ; Trčka, J. ; Neděla, Vilém ; Slavíček, T. Nové dimenze v použití ultrazvuku I. Quintessenz2008, roč. 17, č. 6, s. 39-45. ISSN 1210-017X.

Maxa, J. ; Neděla, Vilém. Interconnection of EPD and PDM environments in instruction. In Management of Manufacturing Systems 2008 (MMS 2008) . Prešov: 2008. s. in print (6 s.)

Maxa, J. ; Neděla, Vilém. Propojení prostředí EPD a PDM ve výuce. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc. Olomouc: Votobia, 2008. s. 379-386. ISBN: 978-80-7220-311-6.

Maxa, J .; Neděla, Vilém. Využití Cosmos FloWorks ve výuce při návrhu diferenciálně čerpané komory. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc. Olomouc: Votobia, 2008. s. 172-179. ISBN: 978-80-7220-311-6.

Maxa, J. ; Neděla, Vilém. Differentially Pumped Chamber of VP-SEM computed by the use of Cosmos FloWorks. In Management of Manufacturing Systems 2008 (MMS 2008) . Prešov: 2008. s. 25-30.

Maxa, J. ; Neděla, Vilém. Výběr PDM Information System. In Management of Manufacturing Systems 2008 (MMS 2008). Prešov: 2008. s. 25-30.

Maxa, J. ; Neděla, Vilém. Selection of PDM Information System. Solid State Phenomena, 2008, roč. 15, č. 3, s. 912-917. ISSN: 1662-9779.

Maxa, J. ; Neděla, Vilém. Selection of PDM System. The 4Th International Cenference Mechatronics Systems and Materials. Poland: Bialystok Technical University, 2008. s. 140 (1 s.).

Patent

Neděla, Vilém ; Jirák, Josef. Ionizační detektor environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2008. Číslo patentového spisu: 299864. Datum udělení patentu: 05.11.2008.