Publikace 2005

Maxa, Jiří;  Neděla, Vilém; Procházka P. Selection of PDM Information System. Journal of Cybernetics and Informatics, ISSN 1336-4774, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 170-173.

Linhart, J.; Neděla, Vilém. Difference between SE and BSE contrast in ESEM. In Conference Proceedings of the seventh Conference for PhD students ELITECH 2005. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005, s. 103-105. [ELITECH 2005 /7./, Bratislava, 09.02.2005, SK].

Neděla, Vilém; Autrata, Rudolf. Additional hydration methods for observation of wet samples in ESEM. In Proceedings – Microscopy Conference 2005 – Dreiländertagung /6./. Villigen: Paul Scherrer Institute, 2005, s. 218. ISBN N. ISSN 1019-6447. [Dreiländertagung Microscopy Conference (MC 2005), Davos, 28.08.2005-02.09.2005, CH].

Neděla, Vilém; Autrata, R. Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie. Československý časopis pro fyziku2005, roč. 55, č. 3, s. 251. ISSN 0009-0700.

Neděla, Vilém; Autrata, R. Improvement of the method for observation of water containing specimen in ESEM. In Mikroskopie 2005. Praha: Československá mikroskopická společnost, 2005, s. 14. [Mikroskopie 2005, Nové Město na Moravě, 24.2.2005-25.2.2005, CZ].

Neděla, Vilém; Autrata, R. Investigation of the viton surface by the help of gaseous detector in ESEM. In Proceedings – 7th Multinational Congress on Microscopy (MCM 2005). Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2005, s. 369-370. ISBN 961-6303-69-4. [Multinational Congress on Microscopy /7./, Portorož, 26.06.2005-30.06.2005, SI].

Neděla, Vilém. Problematika detekce sekundárních a zpětně odražených elektronů ve vysokém tlaku EREM se zřetelem na studium vzorků obsahujících vodu. In PDS 2004 – Sborník prací doktorandů oboru Elektronové optiky. Brno: ÚPT AV ČR, 2005, s. 43-48. ISBN 80-239-4561-0. [PDS 2004, Brno, 15.03.2005, CZ].

Maxa, Jiří;  Neděla, Vilém; Procházka P. Selection of Information System for the Concerns. In Engineering Mechanics 2005. Svratka: 2005. s. 219-220. ISBN: 80-85918-93-5.

Maxa, Jiří;  Neděla, Vilém. Selection of PDM information System. International Conference on Engineering Education and Research “Progress Through Partnership”, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 453-457. ISSN: 1562-3580.

Linhart, J.; Neděla, Vilém. Study of the biological specimen by BSE and gaseous detector at variable pressures in ESEM, in Proceedings of 11th Conference Student EEICT, Brno, 2005, s. 274-278, ISBN 80-214-2889-9