Publikace 2002

Neděla, Vilém; Romanovský, V. Influence of the cross-section of gas molecules upon detection on the environmental SEM. In Frank, L. (ed.). Proceedings of the 2nd annual meeting of the Czechoslovak microscopy society. Brno: CSMS, 2002, s. 83 – 84. ISBN 80-238-8749-1. [CSEM, Vranovská Ves, 08.02.2002-09.02.2002, CZ].

Neděla, Vilém. Problematika detekce sekundárních a zpětně odražených elektronů ve vysokém tlaku ESEM. In Müllerová, I. (ed.). Sborník prací prezentovaných na Semináři doktorandů oboru Elektronová optika konaném dne 16. 12. 2002. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2002, s. 25 – 28. ISBN 80-238-9915-5. [PDS 2002, Brno, 16.12.2002, CZ].

Neděla, Vilém. Signal Detection by Scintillation Detector from Organic and Inorganic Specimens in Environmental SEM. In 3. ročník přehlídky doktorských prací Elektrotechnika a informatika 2002. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, s. 192 – 195. ISBN 80-7082-904-4. [Elektrotechnika a informatika 2002, Zámek Nečtiny, 23.10.2002-24.10.2002, CZ].

Romanovský, V.; Neděla, Vilém; Hutař, O. Dispersion and detection of signal electrons in environmental SEM. In Frank, L. (ed.). Proceedings of the 8th international seminar, held in Skalský dvůr. Brno: Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, 2002, s. 65 – 66. ISBN 80-238-8986-9. [Recent trends in charged particle optics and surface physics instrumentation, Skalský dvůr, 08.07.2002-12.07.2002, CZ].

Romanovský, V.; Neděla, Vilém. Influence of magnetic field upon detection in environmental SEM. In Frank, L. (ed.). Proceedings of the 2nd annual meeting of the Czechoslovak microscopy society. Brno: CSMS, 2002, s. 99 – 100. ISBN 80-238-8749-1. [CSEM, Vranovská Ves, 08.02.2002-09.02.2002, CZ].

Romanovský, V.; Neděla, Vilém; Autrata, R. Influence of the gas used on amplification of signals in environmental SEM. In Frank, L. (ed.). Proceedings of the 8th international seminar, held in Skalský dvůr. Brno: Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, 2002, s. 63 – 64. ISBN 80-238-8986-9. [Recent trends in charged particle optics and surface physics instrumentation, Skalský dvůr, 08.07.2002-12.07.2002, CZ].

Neděla, Vilém. Scintillation Detector and its Exploitation in Environmental SEM, in Proceedings of 8th Conference Student EEICT 2002, Brno, 2002, s. 127-131.