Aplikované výsledky

2019

Neděla, Vilém; Palupa, V.; Vítámvás, Pavel; Plachý, J. BSE detektor střední třídy pro zákaznický upgrade REM/EREM.

Neděla, Vilém; Palupa, V.; Vítámvás, Pavel; Plachý, J. Nový high-tech scintilačně-ionizační detektor pro REM/EREM nejvyšší třídy.

2018

Neděla, V.; Runštuk, J.; Vítámvás, P. Scintilačně fotonásobičová jednotka BSE detektoru pro upgrade. Interní kód: APL-2018-02; 2018.

Neděla, V.; Runštuk, J.; Tihlaříková, E.; Vítámvás, P. Scintilačně fotonásobičová jednotka BSE detektoru s lomenou geometrií světlovodu. Interní kód: APL-2018-03; 2018.

Neděla, V.; Runštuk, J.; Vítámvás, P.; Palupa, V. Scintilačně-ionizační jednotka detektoru signálních elektronů. Interní kód: APL-2018-04; 2018.

2013

Fořt, T. ; Kučerová, R. ; Neděla, V. ; Krejčí, J. Funkční vzorek elektrochemických senzorů s deponovanou B-DLC vrstvou tlustou 885nm a obsahem boru 24hmotnostních procent. 2013.

Fořt, Tomáš ; Dupák, Libor ; Sobota, Jaroslav ; Neděla, Vilém ; Kapounek, Petr ; Dupák, Jan ; Krejčí, J. Replika nové naprašovací aparatury s vylepšenou funkčností pro depozici B-DLC vrstev. 2013.

2012

Fořt, T. ; Kučerová, R. ; Plička, R. ; Neděla, Vilém ; Rek, Antonín ; Tihlaříková, Eva ; Krejčí, J. Funkční vzorek elektrochemického senzoru s pracovní elektrodou z různých kovů deponovanou DLC vrstvou a metodou termokomprese. 2012.

Fořt, Tomáš ; Kučerová, R. ; Neděla, Vilém ; Rek, Antonín ; Krejčí, J. Funkční vzorky elektrochemických senzorů s různou tloušťkou deponovaných B-DLC vrstev testovaných pro detekci těžkých kovů v roztoku. 2012.

Fořt, Tomáš ; Sobota, Jaroslav ; Neděla, Vilém ; Dupák, Libor ; Kapounek, Petr ; Dupák, Jan. Nová naprašovací aparatura pro depozici B-DLC vrstev. 2012.

Hanák, V. ; Plička, R. ; Krejčí, J. ; Neděla, Vilém. Přístroj na výrobu elektrod ve formě mikro disků z kovových folií. 2012.

Sobota, Jaroslav ; Kučerová, R. ; Neděla, Vilém ; Rek, Antonín ; Tihlaříková, Eva ; Krejčí, J. Funkční vzorek leštěného elektrochemického senzoru s deponovanou DLC vrstvou. 2012.

Sobota, Jaroslav ; Kučerová, R. ; Neděla, Vilém ; Rek, Antonín ; Krejčí, J. Funkční vzorek senzoru s deponovanou tlustou vrstvou C. 2012.

2010

Neděla, Vilém ; Schauer, Petr ; Klein, Pavel. Nový světlovod pro mikroskopy Hitachi. 2010.

2009

Klein, Pavel ; Neděla, Vilém. Nová výsuvná mechanika pro BSE-YAG/YAP detektor. 2009.

2008

Runštuk, Jiří ; Neděla, Vilém. Komora pro studium vysoce agresivních vzorků v EREM. 2008.

2007

Klein, Pavel ; Neděla, Vilém. BSE-YAG detektor pro mikroskop JEOL. 2007.

Klein, Pavel ; Neděla, Vilém. Výsuvný systém mechaniky pro BSE-YAG detektor. 2007.

Neděla, Vilém. Diferenciálně čerpaná komora pro elektronový mikroskop. 2007.

Neděla, Vilém. Ionizační detektor sekundárních elektronů s elektrostatickým separátorem. 2007.

2005

Neděla, Vilém. Hydratační systém pro nízkovakuové a environmentální rastrovací elektronové mikroskopy. 2005.

2004

Neděla, Vilém ; Autrata, Rudolf. Environmentální rastrovací elektronový mikroskop AQUASEM-II. 2004.