Vybavení

EREM AQUASEM II

Jedná se o experimentální nekomerční zařízení, které bylo přestavěno v rámci disertační práce Dr. Neděly. Zařízení bylo vytvořeno na bázi REM Vega od firmy TESCAN, a.s.

Specifikace mikroskopu AQUASEM II:
Wolframová přímo žhavená katoda
Rozlišení

  • Ve vysokovakuovém módu (SE) 3,5 nm
  • V nízkovakuovém a středním módu (BSE) 10 nm

Pracovní vakuum

  • Mód vysokého vakua ~ 5×10-3 Pa
  • Mód nízkého vakua do 2000 Pa

Urychlovací napětí 500 V až 30 kV
Proud ve stopě 1 pA až 2 µA

 

HR EREM QUANTA 650 FEG:

Jedná se o komerční vysokorozlišovací mikroskop od firmy FEI, pořízený za účelem dalších modifikací, dostaveb a rozšíření o speciální systémy vyvinuté skupinou environmentální rastrovací elektronové mikroskopie.

QUANTA 650FEG 

(Laboratoř elektronové mikroskopie, Environmentální elektronová mikroskopie)

>>> Virtuální prohlídka <<<

Specifikace mikroskopu QUANTA 650 FEG:
Wolframová přímo žhavená katoda
Rozlišení

Režim vysokého vakua  (<6*10-4 Pa):

  • 1.2 nm na 30 kV (SED)
  • 2.9 nm na 1 kV (SED)

Režim nízkého vakua (10 až 130 Pa):

  • 1.4 nm na 30 kV (SED)
  • 3.0 nm na 3 kV (SED)

Režim EREM (10 až 4000 Pa):

  • 1.4 nm na 30 kV (SED)

 

motorizovaný otočný rotační stolek v ose x-y-z:

x = y = 150 mm, z = 65 mm,  náklon od +70° do –5°