Mgr. Ľubica Vetráková, PhD.

Lubica

Oddělení: Elektronová mikroskopie
Skupina: Environmentální elektronová mikroskopie
Zařazení: Vědecký pracovník
E-mail: vetrakova@isibrno.cz
Tel.: +420 541 514 293