Úvod

Představení vědecké skupiny Environmentální elektronová mikroskopie (EEM)

eem

Skupina se zabývá problematikou environmentální rastrovací elektronové mikroskopie a detekce signálních elektronů a pokračuje tak ve více než dvacetileté tradici založené profesorem Rudolfem Autratou. V oblasti základního a aplikovaného výzkumu je práce skupiny zaměřena na studium interakcí elektronů v oblasti vysokého tlaku plynů (nejčastěji až 2000 Pa vodní páry v komoře vzorku EREM AQUSEM II), návrh a vývoj detekčních systémů pracujících na principu nárazové ionizace molekul plynů signálními elektrony, vývoj a výzkum scintilačně-fotonásobičových detektorů pro detekci sekundárních i zpětně odražených elektronů jak v prostředí vysokého tlaku plynů, tak také pro klasické rastrovací elektronové mikroskopy a vývoj nových metod pro studium vzorků živé i neživé přírody. Ve spolupráci s řadou akademických partnerů a firem realizuje výzkum širokého spektra obtížně pozorovatelných vzorků, převážně v rámci dynamických in-situ experimentů.

Foto skupiny