Projekty

Grant - publicita 2
Grant - publicita

Číslo projektu Název projektu Agentura Reg. č.
UPT-583003 Pokročilé simulace interakcí elektronů s plynem pro vysoce účinnou detekci sekundárních elektronů při dynamických in-situ experimentech v EREM GA ČR 19-03909S
UPT-583002 Spektroskopie a mikroskopie chemických látek v ledu pro environmentální a farmaceutické účely GA ČR 19-08239S
UPT-582502 Ekologické epoxidové zalévací systémy pro elektrotechniku TA ČR TH 04030007
- Advanced hydration system for ESEM NCK DP23
UPT-581201 High-tech detekční systémy pro elektronovou mikroskopii MPO CZ.01.1.02./0.0/15_019/0004693
UPT-581201 High-tech chlazený držák vzorků s integrovanou detekcí elektronů a řídícím softwarem pro optimalizaci termodynamických podmínek v komoře vzorku EREM MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015020
UPT-5811 Detekční   systém pro záznam   signálů čistých sekundárních nebo zpětně odražených   elektronů v ESEM GA AV ČR KJB200650602
UPT-058301 Studium   vlivu magnetického a   elektrostatického pole na zesílení signálu sekundárních   elektronů   detekovaných novým detektorem pro VP-SEM GA ČR GAP102/10/1410
UPT-158401 Podpora   lidských zdrojů a   transferu znalostí v podmínkách mezinárodní spolupráce   vědeckých týmů http://elotec.isibrno.cz/aktuality.html MŠMT CZ.1.07/2.3.00/20.0103
UPT-583001 Studium   interakcí elektronů s   plynem v podmínkách tlakového spádu nízkoenergiového   environmentálního   rastrovacího elektronového mikroskopu GA ČR GA14-22777S
UPT-5841 Výzkum   nových technologií a metod   měření diference tlaků a jejich ověření na   funkčním vzorku   inteligentního keramického senzoru s novým principem měření MPO FT-TA/050
UPT-5842 Nová   generace elektrochemických   senzorů a biosenzorů s využitím tenkých   modifikovaných DLC vrstev MPO FR-TI1/118
UPT-5843 Aplikace   laserových technologií   do procesu výroby krystalických křemíkových solárních   článků MPO FR-TI1/305
BAS Collaboration Voucher, Cambridge University, Using   electron microscope to investigate saline crystal particle sublimation   process. Xin Yang, Cambridge University; Dominik Heger, Masarik University;   Neděla Vilém, ISI Brno. 2015. Cambrige

 

Programy Strategie AV21

588 502 Výzkumný program VP06 Diagnostické metody, Téma T20-02: Pokročilá instrumentální analýza výtvarných děl s cílem jejich datace, autentikace a ochrany
588 503 Výzkumný program VP06 Diagnostické metody, Téma T20-01: Korelativní in-vivo zobrazování roslinných a bio-polymerních vzorků
588 504 Výzkumný program VP23 Město, Téma 8. Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech
588 006 Výzkumný program VP01 Naděje a rizika digitálního věku, Téma Pokročilé metody pro zpracování vícerozměrných a multimodálních dat v biomedicíně a analýze materiálů