Publikace 2018

Blahová, L.; Navrátilová, Z.; Mucha, M.; Navrátilová, Eva; Neděla, Vilém. Influence of the slags treatment on the heavy metals binding. International Journal of Environmental Science and Technology. 2018, 15(4), 697-706. ISSN 1735-1472. doi: 10.1007/s13762-017-1437-5.

Eliášová, K.; Vondráková, Z.; Gemperlová, L.; Neděla, Vilém; Runštuk, Jiří; Fischerová, L.; Malbeck, J.; Trávníčková, A.; Cvikrová, M.; Vágner, M. The Response of Picea abies Somatic Embryos to UV-B Radiation Depends on the Phase of Maturation. Frontiers in Plant Science. 2018, 9(27 November), 1736. ISSN 1664-462X. doi: 10.3389/fpls.2018.01736.

Kulich, I.; Vojtíková, Z.; Sabol, P.; Ortmannová, J.; Neděla, Vilém; Tihlaříková, Eva; Žárský, V. Exocyst subunit EXO70H4 has a specific role in callose synthase secretion and silica accumulation. Plant Physiology. 2018, 176(3), 2040-2051. ISSN 0032-0889. doi: 10.1104/pp.17.01693.

Michaloudi, E.; Papakostas, S.; Stamou, G.; Neděla, Vilém; Tihlaříková, Eva; Zhang, W.; Declerck, S. A. J. Reverse taxonomy applied to the Brachionus calyciflorus cryptic species complex: Morphometric analysis confirms species delimitations revealed by molecular phylogenetic analysis and allows the (re) description of four species. PLoS ONE. 2018, 13(9), e0203168. E-ISSN 1932-6203. doi: 10.1371/journal.pone.0203168.

Neděla, Vilém; Tihlaříková, Eva; Runštuk, Jiří; Hudec, Jiří. High-efficiency detector of secondary and backscattered electrons for low-dose imaging in the ESEM. Ultramicroscopy. 2018, 184A(JAN), 1-11. ISSN 0304-3991. doi: 10.1016/j.ultramic.2017.08.003.

Fránková, M.; Poulíčková, A.; Neděla, Vilém; Tihlaříková, Eva; Šumberová, K.; Letáková, M. The Low Temperature Method for Environmental Scanning Electron Microscopy – a New Method for Observation of Diatom Assemblages in vivo. Diatom Research. 2018, 33(3), 397-403. ISSN 0269-249X. doi: 10.1080/0269249X.2018.1545703.

Neděla, Vilém; Tihlaříková, Eva; Dordevic, B.; Slámová, N. Micro-morphological Characterization of Fresh Cannabis sativa L. Roots After Lead Exposure Using Low Temperature Method for ESEM. Microscopy and Microanalysis. 2018, 24 (S1), s. 1308-1309. ISSN 1431-9276.

Soukupová, Eva; Neděla, Vilém. Study of the Development of Calcite Crystals and Carbonation by ESEM and DTA. Microscopy and Microanalysis. 2018, 24 (S1), s. 2050-2051. ISSN 1431-9276.

Vetráková, Ľubica.; Neděla, Vilém; Runštuk, Jiří. In-situ Observation of Lyophilization Process in Environmental Scanning Electron Microscope. Microscopy and Microanalysis. 2018, 24 (S1), s. 1406-1407. ISSN 1431-9276.

Vetráková, Ľubica; Neděla, Vilém; Runštuk, Jiří. Visualization of Impurities on the Surface of Frozen Samples by Environmental Scanning Electron Microscopy. Microscopy and Microanalysis. 2018, 24 (S1), s. 1088-1089. ISSN 1431-9276.

Vetráková, Ľubica; Neděla, Vilém; Runštuk, Jiří; Tihlaříková, Eva; Imrichová, Kamila. In-situ observation of lyophilization process in environmental scanning electron microscope. 4th Conference In-Situ and Correlative Electron Microscopy. Leibniz: INM, 2018. s. 114-115.

Krajčovič, T.; Bučko, M.; Vikartovská, A.; Lacík, I.; Uhelská, L.; Chorvát, D.; Neděla, Vilém; Tihlaříková, Eva; Gericke, M.; Heinze, T.; Gemeiner, P. Polyelectrolyte Complex Beads by Novel Two-Step Process for Improved Performance of Viable Whole-Cell Baeyer-Villiger Monoxygenase by Immobilization. Immobilized Biocatalysts. Basel: MDPI, 2018, s. 130-141. ISBN 978-3-03897-318-8.

Prototypy, funkční vzorky

Neděla, Vilém; Runštuk, Jiří; Vítámvás, Pavel. Scintilačně fotonásobičová jednotka BSE detektoru pro upgrade. [Scintillation-photomultiplier unit of BSE detector for upgrade.] Interní kód: APL-2018-02; 2018.

Neděla, Vilém; Runštuk, Jiří; Tihlaříková, Eva; Vítámvás, Pavel. Scintilačně fotonásobičová jednotka BSE detektoru s lomenou geometrií světlovodu. [Scintillation-photomultiplier unit of BSE detector with diffraction geometry of light-guide.] Interní kód: APL-2018-03; 2018.

Neděla, Vilém; Runštuk, Jiří; Vítámvás, Pavel; Palupa, V. Scintilačně-ionizační jednotka detektoru signálních elektronů. [Scintillation-ionization unit for detector of signal electrons.] Interní kód: APL-2018-04; 2018.